Rejoindre la communauté

FÄRGNING, HUR FUNGERAR DET?

Färgning går ut på att modifiera färgen på något genom absorbering av ett färgmedel. Den följer därför principen om tillsats av färger.

Färgning skiljer sig därför från målning, vid vilken grundfärgen täcks över.

De 4 etapperna inom färgning:


Dessa handledningar
skulle kunna intressera dig

Nitor Tekstiilivärit © 2024 – Alle rechten voorbehouden