Rejoindre la communauté

Integritetspolicy

Integritetspolicy


På AC Marca vill vi följa med människor under deras vardag, förutse och svara på deras behov för att förbättra livskvaliteten genom våra produkter och tjänster.

Genom vår integritetspolicy är vi skyldiga att skydda personuppgifterna hos våra användare. Vi arbetar också för att introducera utvecklingen inom våra kontroller, vilket ger våra användare ett större skydd för sina personuppgifter.

I enlighet med Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning (nedan kallad GDPR) vill vi informera dig om vår integritetspolicy.

I Barcelona (Spanien) den 25 maj 2018 Grupo AC Marca, S.L.

 

Innehåll


1. Ansvarig enhet 1

2. Mottagare 1

3. Personuppgifter insamlade av AC Marca 1

4. Syfte för databehandling 1

5. Lagring av personuppgifter 2

6. Laglig grund 2

7. Säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroller 2

8. Individuella rättigheter 2

9. Barn 3

10. AC Marcas engagemang 3

 

1. Ansvarig enhet:


Personuppgifter kommer att kontrolleras av GRUPO AC MARCA, S.L., med skatteregistreringsnummer B-61.711.503 och kontor på Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spanien, moderbolag till AC Marca Business Group.

AC Marca är förstått som både GRUPO AC MARCA, S.L. och alla andra företag som direkt eller indirekt kontrolleras av sistnämnda.

Därför gäller denna sekretesspolicy för personuppgifter som samlas in av AC Marca Companies avseende deras produkter och tjänster.

 

2. Mottagare:


AC Marca delar personuppgifter internt och med tredje parter som nödvändigtvis behöver tillgång till sådan information, till exempel specifikt anställda externa tjänsteleverantörer eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

 

3. Personuppgifter insamlade av AC Marca:


Insamlingen av personuppgifter utförs för att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder till alla våra användare.

Våra användares personuppgifter samlas in genom två datainsamlingsförfaranden:

1. Information som lämnas direkt av användaren via formulär: till exempel kontaktinformation

(namn, efternamn, e-postadress etc.)

2. Uppgifter som samlats in via användningen av AC Marca-tjänster: data kan samlas in avseende

vilka specifika tjänster som används och hur de används.

 

4. Syfte för databehandling:


De personuppgifter som samlas in via våra tjänster behandlas för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra dessa tjänster, utveckla nya tjänster och se till att våra användare och AC Marca Companies skyddas.

I enlighet med GDPR-bestämmelserna kommer användaren att informeras om vem mottagaren av informationen är, syftet med vilket uppgifterna behandlas och användarens rätt att utöva enskilda rättigheter när man fyller i formulär genom vilka personuppgifter samlas in. De insamlade personuppgifterna behandlas endast för det syfte som anges av AC Marca Companies, och alltid med användarens fria och fullständiga samtycke.

 

5. Lagring av personuppgifter:


Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för det syfte som de samlades in eller behandlades för, hela tiden efter lagringsbegränsningsprincipen eller tills användaren begär radering och alltid under den period som krävs för att följa lagstadgade skyldigheter.

 

6. Laglig grund:


Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter ligger i uttryckta samtycke från användaren till AC Marca Companies för de legitima syften som anges i varje enskilt fall.

 

7. Säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroller:


AC Marca har antagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten i behandlingen av personuppgifter, samt för att förhindra förlust, ändring och/eller tillgång av obehöriga tredje parter.

AC Marcas webbplatser använder accepterade informationssäkerhetstekniker som brandväggar, åtkomstkontrollprocedurer och kryptografiska mekanismer, alla med sikte på att förhindra obehörig åtkomst till data.

För att uppnå dessa ändamål accepterar användaren att AC Marca samlar in data för autentisering av åtkomstkontrollerna.

 

8. Användarrättigheter:


Användare har rätt att informeras av AC Marca om behandlingen av personuppgifter.

Användare har också rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att få felaktiga personuppgifter åtgärdade eller begära radering av dem, bland annat om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in eller behandlades för.

Under vissa omständigheter kan användaren begära begränsning av sina personuppgifter, i vilket fall de endast kommer att behållas för utövande av eller försvar av rättsliga krav samt rätten att invända mot behandlingen av sina uppgifter. I sådana fall kommer AC Marca att sluta behandla uppgifterna, med undantag för tvingande legitima grunder, eller för att utöva eller försvara rättsliga krav.

På samma sätt kan användarna utöva sin rätt till dataöverförbarhet samt att återkalla sina medgivanden när som helst utan att påverka lagligheten av behandlingen på grundval av det samtycke som gavs innan de drogs tillbaka.

Användaren kan utöva ovannämnda enskilda rättigheter genom att skicka ett e-mail till dpo@acmarca.com, med följande information med sådan begäran: Namn och efternamn, E-postadress och den kanal som används för att tillhandahålla personuppgifter.

 

9. Barn:


AC Marca samlar inte barns personuppgifter utan samtycke från den som har föräldraansvar för barnet.

Om minderåriga har lämnat in sina personuppgifter via denna webbplats ska AC Marca inte hållas ansvarig, eftersom alla blanketter uteslutande är riktade till vuxna.

 

10. AC Marcas engagemang:


Alla uppgifter som begärs via AC Marca-webbplatser är obligatoriska, eftersom det är nödvändigt att tillhandahålla optimal service till användaren. Om sådana uppgifter inte tillhandahålls garanterar AC Marca inte att de uppgifter och tjänster som tillhandahålls är helt anpassade till användarens behov.

AC Marca begränsar inte användarnas rättigheter i enlighet med denna sekretesspolicy utan deras uttryckliga samtycke.

Fortsätt
upplevelsen

Nitor Tekstiilivärit © 2024 – Alle rechten voorbehouden